Martin Isaeus

Martin Isaeus

VD, Fil. Dr. Marin ekologi

1000-3.jpg

Martin startade AquaBiota och är idag VD för företaget. Han arbetar med en mängd olika forsknings- och förvaltningsfrågor kring marin ekologi. Martin deltar i flera tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar gällande industriell verksamhet i marin miljö, t ex havsbaserad vindkraft. Han har också stor erfarenhet av modellering av marina organismer och habitat med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Innan han startade AquaBiota var han anställd på NIVA i Oslo i två år. Martin disputerade i växtekologi vid Stockholms universitet 2004 med en avhandling om blåstångens ekologi i Östersjön.

 

martin.isaeus@aquabiota.se

+46 70 441 25 29

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor